Steun het Ronald McDonald Huis

Word lid

Als lid van de Business Breakfast Club Den Haag steun je het Ronald McDonald Huis Den Haag én de Huiskamer Den Haag. Het bedrag voor het lidmaatschap bedraagt €349,- per 12 maanden. Word je gedurende het jaar lid, dan betaal je na rato €30 per maand. Het staat je uiteraard vrij om meer te geven en zo het Ronald McDonald Huis Den Haag financieel extra te steunen.

Donateurschap bij De Business Breakfast Club

Voor dit bedrag krijgt u elke eerste donderdag van de maand een ontbijt, georganiseerd en aangeboden door een van de leden. Als lid verzorgt u dus ook zelf een keer een ontbijt.

De Business Breakfast Club gaat uit van een donateurschap op persoonsnaam. Dat wil zeggen dat je bedrijf wordt aangemerkt als lid, maar dat je kunt aangeven wie van jullie bedrijf zal deelnemen aan de ontbijten. Is deze vaste deelnemer verhinderd, dan kun je een andere medewerker naar het ontbijt laten gaan.

Het donateurschap geldt voor de duur van een kalenderjaar en wordt steeds voor eenzelfde periode verlengd. Om het donateurschap te beëindigen dien je voor 15 december een e-mail sturen aan het secretariaat van de Breakfast Club. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde donateurschap gelden wanneer je gedurende het jaar je lidmaatschap wenst op te zeggen.

Je mag introducés meenemen om kennis te laten maken met de Business Breakfast Club Den Haag. Het eerste ontbijt wordt gratis aangeboden.

Naast de ontbijtbijeenkomsten kunnen ook andere fondsenwervende activiteiten georganiseerd worden. De gehele opbrengst van deze activiteiten komt ook ten goede aan het Ronald McDonald Huis Den Haag en de Huiskamers Delft.